Piyasa Profesyonelleri Anketi: ‘jeopolitik ve yurtiçi risklere karşı temkinli ol…’

Merhabalar,

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve Ekim ayında 113 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre mevduat ve altın dışındaki tüm varlık gruplarında “nötr kal” tavsiyesinin öne çıkması mevcut jeopolitik ve yurtiçi risklere karşı temkinli bir moda geçildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz ankette, TCMB’nin faiz artışlarına devam etmesi ve yurtdışı piyasalarda belirsizliğin artması TL bazlı varlıklara yönelik tavsiyeleri artırmıştı ancak mevduat faizlerinin istenildiği kadar artmaması ve Ekim başında başlayan İsrail-Hamas çatışması tüm varlık sınıfları ile ilgili belirsizliği artırmış gibi görünüyor.

Yurtiçi hisse senedi ile ilgili olarak ankete başladığımız Ocak ayındaki ağırlığı düşür ve Şubat ayındaki nötr kal tavsiyelerinden sonra ilk defa ağırlığı artır tavsiyeleri nötr kala döndü. Eylül ayında piyasa profesyonellerinin %43.5’i ağırlığı artır tavsiyesinde bulunurken Ekim ayında piyasa profesyonellerinin %41.6’sı nötr kal tavsiyesinde bulundu. Ağırlığı artır tavsiyesi 13,4 puan düşüşle %30.1’e gerilerken ağırlığı düşür tavsiyesi geçen aya göre 9.2 puan artışla %22.1’e yükseldi.

Ekim’de sadece mevduat ve altında ağırlığı artır tavsiyesi en yüksek paya sahip tavsiye olurken diğer tüm varlık gruplarında piyasa profesyonelleri nötr kal tavsiyesinde bulundu. Mevduatla ilgili olarak ankete katılan piyasa profesyonellerinin %60.2’si ağırlığı artır tavsiyesinde bulunurken nötr kal diyenlerin oranı 10.1 puan artışla %30.1 oldu. Altında ise bundan önceki 3 ay boyunca en yüksek paya sahip ağırlığı artır tavsiyesi korundu ancak ağırlığı artır diyen piyasa profesyonellerinin oranı %42.3’ten %49.6’ya yükseldi. En büyük düşüş 14.6 puanla nötr kal tavsiyesinde görülürken ons başına fiyatın 2000$’a yaklaşması ağırlığı düşür tavsiyesinin 10.6 puan artışla %21.2’ye yükselmesine neden olmuş gibi görünüyor.

USDTRY ile yine bir döviz bazlı enstrüman olan yurtdışı hisse senetlerinde nötr kal tavsiyesi devam ederken eurobondlarla ilgili ağırlığı artır tavsiyesi de nötr kala dönmüş durumda. Piyasa profesyonellerinin USDTRY ile ilgili tavsiyelerinin %49.6’sını nötr kal oluştururken yurtdışı hisse senetlerinde bu oran %44.2. Yurtdışı hisse senetleri ile ilgili belirtmemiz gereken önemli bir değişiklik ise ağırlığı düşür tavsiyesinin önceki aya göre 7.9 puan düşüşle %27.4’e gerilemiş olması. Eurobondlar ile ilgili Eylül’de %42.3 ile ağırlığı artır tavsiyesi en yüksek orana sahip tavsiye olurken Ekim’de %39.8 ile nötr kal tavsiyesi ön plana çıktı.

Yurtiçi borçlanma senetleri ile ilgili olarak piyasa profesyonellerinin çoğu hala temkinli görünüyor ve her iki grupta da nötr kal tavsiyesi hakim. Ancak kısa vadeli borçlanma araçlarında ağırlığı düşür tavsiyesi Eylül ayına göre 13.0 puan düşüşle %35.40’a yükselirken ağırlığı artır tavsiyesi 7.9 puan düşüşle %16.8’e geriledi. Uzun vadeli borçlanma araçlarında ise nötr kal %37.2 ile en yüksek paya sahip tavsiye olsa da bu oran önceki ay %49.4’tü. Bu düşüşe karşılık uzun vadeli borçlanma araçlarında ağırlığı artır tavsiyesi %15.3’ten %27.4’e yükseldi. Bu da uzun vadeli faiz oranlarının pozisyon almak için uygun seviyelere yaklaşmakta olduğunun bir işareti. Hatırlatmak gerekirse Eylül ayında 5Y ve 10Y gösterge faiz oranları ay sonunda sırayla %31.8 ve %29.3 değerlerini almıştı.

Eylül ayında Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin bonus sorusu 2024 sonu enflasyon beklentileriydi. Soruya yanıt veren 111 piyasa profesyonelinin 2024 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %50.0, medyan beklenti ise %49.6 seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin yılın son Enflasyon Raporu’nda açıkladığı 2024 sonu beklentisi ise %36 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde geçen ay olduğu gibi bu ay da yurtiçi hisse senedi ilk sırada yer alırken mevduat ikinci sırada yer aldı. Eylül ayında soruyu yanıtlayan 82 kişiden 81’i (%98.8) portföyünde hisse senedine yer verirken yurtiçi hisse senedinin portföylerdeki ortalama ağırlığı %31.0 olmuştu. Ekim ayında ise soruyu yanıtlayan 100 katılımcının tamamı portföyünde hisse senedine yer verirken ortalama ağırlık %29’a geriledi. Eylül’de 82 kişiden 76’sı (%92.7) portföyünde mevduata yer verirken Ekim’de 100 kişinin 94’ü mevduata yer verdi. USDTRY’ye yer veren piyasa profesyoneli oranı %80.4’ten %85.0’e yükselirken en yüksek artış %52.4’ten %61’e yükselen uzun vadeli borçlanma araçlarında yaşandı.

Tüm yanıtları 100 kabul ederek yaptığımız dağılıma göre ise piyasa profesyonelleri Ekim’de portföylerinin %28.6’sını hisse senedine, %20.9’unu mevduata ayırdı. Geçtiğimiz ay bu oranlar sırayla
%30.8 ve %23.3’ünü düzeylerindeydi. Hisse senedi ve mevduattaki düşüşe karşılık yurtdışı hisse senetlerinin payı %7.5’ten %9.1’e, eurobondların payı ise %8.3’ten %10.2’ye yükseldi.

Piyasa Profesyonelleri Anketi Portföy Dağılımı: Ekim 2023 (%)

Anket Ekim ayının son haftasında whatsapp ve e-mail üzerinden link paylaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Ankete 113 piyasa profesyoneli katılmıştır. Ankete katılım kişisel bilgiler alınmadan yapılmakta, verilen yanıtların kimlere ait olduğu görülmeden toplanmaktadır.


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın