Hazine, 2024 yılında 2 trilyon 136,4 milyar TL tutarında iç borçlanma öngörüyor

Merhabalar,

“Hazine Finansman Programı: 2023 Yılı Gelişmeleri ve 2024 Yılı Öngörüleri” raporu yayınlandı.

 

 

Rapor, Hazine tarafından yapılan açıklamalara dayanarak 2024 yılına ilişkin önemli finansal bilgileri içermektedir.

 

 

2024 yılında, toplam 2 trilyon 213,2 milyar TL borç servisi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu miktarın 1 trilyon 565,2 milyar TL’si iç borç, 648 milyar TL’si ise dış borç servisi olarak öngörülmektedir. İç borç servisinin 1 trilyon 262,2 milyar TL’si piyasaya yapılacak ödemelerden, 303 milyar TL’si ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacaktır.

 

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan aktarılacak kaynaklar, devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının -281 milyar TL olması beklenmektedir.2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve kira sertifikası ihraçları yoluyla 10 milyar ABD doları finansman sağlanması hedeflenmektedir.

 

Hazine, 2024 yılında iç borçlanmayı 2 trilyon 136,4 milyar TL düzeyinde gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Borçlanma stratejileri arasında, ağırlıklı olarak TL cinsinden borçlanma, uluslararası piyasalarda farklı döviz cinslerinden ihraç yapma imkanı, faiz giderlerini etkili bir şekilde yönetme, likidite riskini azaltmak için güçlü nakit rezervi tutma gibi ana unsurlar bulunmaktadır.

 

2024 yılında iç borçlanma işlemleri, piyasa koşulları çerçevesinde düzenli olarak TL cinsinden sabit kuponlu “gösterge tahvil” ihracını içerecektir. Hazine, TL cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar ve tahviller, farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, enflasyona endeksli tahviller, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları ihraç edebilir. Bu ihraçlar, itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

 

TL cinsi kira sertifikalarının ihraçları 2024 yılında da devam edecektir. İlave talepler de dikkate alınabilir. Kısa vadeli Hazine bonoları ve “Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde finansman araçları kullanılarak, aylık nakit girişleri ile çıkışları arasındaki geçici uyumsuzluklar giderilmeye çalışılacaktır.

 

Borç servisinin dönemler arası dengeli bir şekilde dağılması ve ikincil piyasa fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla, piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri düzenlenebilecektir. İhalelere ilişkin detaylar, ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacaktır.

 

2024 yılında dış borçlanma işlemleri, konvansiyonel tahviller, kira sertifikaları, yeşil tahviller, sosyal tahviller ve/veya sürdürülebilir tahviller gibi farklı enstrümanlarla gerçekleştirilecektir. Uluslararası piyasalarda ABD doları dışında diğer döviz cinslerinden ihraçlar da yapılabilecektir. Yatırımcı ilişkileri geliştirilerek uluslararası sermaye piyasalarında ülkeye yönelik yatırımcı ilgisi artırılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla uluslararası yatırım bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla görüşmelere devam edilecektir.

 


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın