Gelir testi için geç kalmayın! Son günler…

Merhabalar,

 

 

 

Yapılandırma kanununun içinde bulunan bir madde de Genel Sağlık Sigortası’nın ödemesini içeriyordu. Bu konuda harekete geçmeyenler için önemli bir hatırlatma yapıldı.

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde kamu borcu olanlar başvurularını yaptı.

Şimdi 31 Temmuz ilk taksit ve peşin ödemeler için son gün.

31 Temmuz ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar için de “gelir testi” için son gün.

Gelir testinden onay alanların tüm borcu silinecek ayrıca geliri uygun olup borcunu ödemek isteyenlerin de cezaları ve gecikme zamları silinecek.

 

 

Gelir belirlenen sınırın altında ise tüm borç silinecek

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, gelir testine başvuranlardan kriterleri uyanların borcunun silineceğini şöyle açıkladı:

Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (4 bin 471,50 TL) altında çıkar ise GSS prim borçları ilk tescil tarihinden itibaren silinecektir.

 

Geliri ödemeye uygun olanlarınsa gecikme cezası ve gecikme zammı siliniyor

2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu 7440 sayılı Kanunun yayını tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, yalnızca ana para borcunun ödenmesiyle borç kapatılabilecektir.

 

 

Borcu olanlar, 31 Aralık 2023’e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

28 Aralık 2022 tarihli 6620 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kendi nam ve hesabına çalışanlar ile 5510 sayılı Yasanın 60. maddesi (g) bendi çerçevesinde olup GSS prim borcu olanların, 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanmıştır.

 

 

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara kritik hatırlatma! Gelir testi için geç kalmayın

GSS prim borcu e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor

Söz konusu uygulamadan faydalanmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden “Borç dökümü” yazarak borçlarını sorgulayabileceğini belirten Kurt, bu konuda şu bilgileri verdi:

Kişiler ayrıca en yakın il ya da merkez müdürlüklerimizden bilgi alarak borçları bulunmaları halinde ikamet ettikleri ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi için 31 Temmuz’a kadar müracaat edebilirler.

 

 

 

ensonhaber.com


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın